Over ons

Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers. De praktijk is dat mensen nog te weinig gebruik maken van de voorzieningen. Dat moet makkelijker kunnen dachten wij. Vanuit die gedachte ontstond De VoorzieningenWijzer.

Iedere inwoner van Nederland een gezonde financiële basis. Liever vandaag nog dan morgen. Dat is onze missie. Want steeds meer huishoudens hebben het zwaar en mensen moeten elke maand weer rond zien te komen van een laag inkomen. Gelukkig zijn er veel voorzieningen en professionals die zich elke dag inzetten voor deze kwetsbare groep. Tegelijkertijd is het onduidelijk welke regelingen er allemaal zijn. Hoe vraag je een toeslag of minimaregeling aan? En hoe kun je besparen op vaste lasten? Daar is inzicht, overzicht en daadkracht voor nodig. Daar helpt De VoorzieningenWijzer bij.

Onze aanpak van armoede en schulden

Wij zetten mens én slimme techniek in om kwetsbare mensen de financiële steun te geven waar ze recht op hebben. De aandacht voor en van mensen is essentieel om te weten wat er speelt achter de voordeur. Bovendien vraagt elke persoonlijke situatie om een andere aanpak. Dan pas ben je effectief. Onze slimme techniek helpt consulenten van gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisaties daarbij: zij kunnen snel en betrouwbaar uitzoeken hoe iemand optimaal gebruik maakt van landelijke en lokale regelingen, fondsen en voorzieningen voor minima. Die extra financiële ruimte geeft mensen lucht en als de basis weer op orde is, voorkomen we onnodige armoede en nemen mensen weer deel aan de samenleving.

Onze oorsprong: sociaal ondernemen

Het idee voor de VoorzieningenWijzer ontstond begin 2015. De naderende decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten en een bezuiniging van ongeveer €1,5 miljard (65%) zouden mensen met een laag inkomen hard raken. Sociaal ondernemers van Zorgweb en betrokken volkshuisvester Martijn Boer, destijds manager Wonen bij Domesta, zochten naar mogelijkheden om deze mensen te helpen. Ook vanuit de perspectieven van gemeente en woningcorporatie, want de druk op de gemeentelijke schuldhulpverlening en de betaalbaarheidsrisico’s voor huurders zouden toenemen.

Onze visie: techniek voor de mens

Hoe kunnen we de informatie over diverse voorzieningen samenbrengen in een kennissysteem, een slimme applicatie? Hoe kunnen we de persoonlijke aandacht borgen in onze aanpak?
Zorgweb heeft meer dan 15 jaar ervaring in het verzamelen, ordenen, verrijken en ontsluiten van data. Zij bouwde De VoorzieningenWijzer en de eerste pilots waren veelbelovend: mensen kregen inderdaad meer financiële hulp. De volgende stap werd het inbedden in de lokale structuur van armoedebestrijding en het opleiden van consulenten voor de gesprekken en het gebruik van de tool. Een gouden combinatie die we elk jaar verbeteren en vernieuwen. Met nieuwe techniek en data en altijd voor de mens.