Hoe werkt het?

De VoorzieningenWijzer als onderdeel van uw minimabeleid of als preventiemiddel? In vier stappen zorgen we dat de aanpak nauw aansluit bij uw lokale netwerk en bestaande initiatieven.

In 4 stappen naar minder armoede.

De kracht van De VoorzieningenWijzer is de combinatie van een persoonlijk gesprek én een op maat ingerichte applicatie. Wij integreren de applicatie in uw lokale structuur met alle relevante landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen. Vaak doen we dit in samenwerking met professionals van gemeente, woningcorporatie(s) en welzijnsorganisaties.

3. Applicatie op maat maken

Wij richten de applicatie op maat in voor de gemeente waarin u actief bent, zodat u er goed mee kunt (samen)werken. Daarbij nemen we alle relevante lokale en landelijke minimaregelingen mee. Bovendien zorgen wij dat de applicatie altijd actueel, betrouwbaar en onafhankelijk is. Via gebruikslicenties leveren wij beveiligde toegang voor uw gecertificeerde consulenten.

4. Inrichten monitoring

Met De VoorzieningenWijzer heeft u online inzicht in de voortgang en de geboekte resultaten. U beschikt over een online dashboard voor monitoring en het aanleveren van managementrapportages voor onder meer financiële verantwoording.

2. Opleiden lokale consulenten

Wij leiden mensen uit uw lokale netwerk op tot consulenten, waardoor ze optimaal gebruik kunnen maken van de applicatie en getraind zijn in het voeren van gesprekken met de deelnemers.

1. Opstellen plan van aanpak

Samen met u kijken we naar de initiatieven die er al zijn voor deze kwetsbare groep.

  • Hoe past De VoorzieningenWijzer bij uw armoedeaanpak?
  • Wat is de meerwaarde?
  • Voor welke doelgroep, op welk moment?
  • Hoe past dit instrument in de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en welzijnsorganisaties?

U krijgt van ons een goed beeld van de aanpak (advies en applicatie) én de opbrengsten.

Bestel het gratis informatiepakket

Gratis informatiepakket