Hoe werkt het?

De VoorzieningenWijzer als onderdeel van uw minimabeleid of als preventiemiddel? In vier stappen zorgen we dat de aanpak nauw aansluit bij uw lokale netwerk en bestaande initiatieven.

De kracht van De VoorzieningenWijzer is de combinatie van een persoonlijk gesprek én een op maat ingerichte applicatie. Wij integreren de applicatie in de bestaande lokale structuur met alle relevante landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen. Vaak doen we dit in samenwerking met professionals van gemeente, woningcorporatie(s) en welzijnsorganisaties.

Uw consulenten voeren de adviesgesprekken met de deelnemers en stellen via de applicatie een adviesrapport op met een helder inzicht in de steunregelingen. De consulenten regelen direct en ter plekke de aanvragen, het overstappen naar een passende zorgverzekeraar en goedkopere energieleverancier of zorgen voor een warme overdracht naar een andere hulp- of dienstverlener.

“Tijdens de pilot onder 96 inwoners bleek dat 4 huishoudens zelfs recht hadden op €2.000,- per jaar die ze nu lieten liggen.”

Gemeente Weert

Warme overdracht

Is voor het aanvragen van gemeentelijke regelingen of voor een aangifte IB actie en/of hulp nodig van een maatschappelijk partner, dan zorgt de consulent (na toestemming van de deelnemer) voor de warme overdracht aan de maatschappelijk partner, zoals bijvoorbeeld een formulierenbrigade, de thuisadministratie of een welzijnsorganisatie.

“De VoorzieningenWijzer gaat voor de beste oplossing voor een specifiek huishouden. Soms worden de toeslagen letterlijk stopgezet, omdat iemand daar geen recht meer op heeft. Dat is op het dashboard niet dat mooie cijfer, maar het voorkomt dat een gezin zich in de schulden werkt.”

Welzijn Hoogeveen, welzijnswerk
De applicatie in vijf thema's
Toeslagen
Zorgverzekering
Inkomsten
belasting
Gemeentelijke
minimaregelingen
Energie
Meer weten?
Bestel ons gratis informatiepakket.
Informatiepakket bestellen

De VoorzieningenWijzer in vier stappen

Opstellen
plan van aanpak
1

Samen met u kijken we naar de initiatieven die er al zijn voor deze kwetsbare groep.

  • Hoe past De VoorzieningenWijzer bij uw armoedeaanpak?
  • Wat is de meerwaarde?
  • Voor welke doelgroep, op welk moment?
  • Hoe past dit instrument in de samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en welzijnsorganisaties?

U krijgt van ons een goed beeld van de aanpak (advies en applicatie) én de opbrengsten.

Opleiden lokale consulenten
2

Wij leiden mensen uit uw lokale netwerk op tot consulenten, waardoor ze optimaal gebruik kunnen maken van de applicatie en getraind zijn in het voeren van gesprekken met de deelnemers.

Inrichten applicatie
3

Wij richten de applicatie op maat in voor de gemeente waarin u actief bent, zodat u er goed mee kunt (samen)werken. Daarbij nemen we alle relevante lokale en landelijke minimaregelingen mee. Bovendien zorgen wij dat de applicatie altijd actueel, betrouwbaar en onafhankelijk is. Via gebruikslicenties leveren wij beveiligde toegang voor uw gecertificeerde consulenten.

Inrichten monitoring
4

Met De VoorzieningenWijzer heeft u online inzicht in de voortgang en de geboekte resultaten. U beschikt over een online dashboard voor monitoring en het aanleveren van managementrapportages voor onder meer financiële verantwoording.

De applicatie in vijf thema's

Benieuwd hoe de applicatie werkt?

De applicatie van de VoorzieningenWijzer is een online adviesstructuur voor getrainde consulenten. Uw consulent maakt tijdens het adviesgesprek met een deelnemer gebruik van applicatie en stelt op basis van de individuele situatie en regelingen een adviesrapport op. De VoorzieningenWijzer levert analyse, advies en bespaaractie op vijf thema’s:

“De VoorzieningenWijzer helpt ons van de voordeur naar de keukentafel: wij zetten het in bij vroegsignalering.”

Sociaal Werk, Oldambt
Toeslagen

Uw consulent checkt of de deelnemer gebruik maakt van relevante Rijkstoeslagen, voor bijvoorbeeld zorg, huur of kinderopvang. De ontbrekende toeslagen worden direct aangevraagd.

Zorgverzekering

De consulent geeft advies over de best passende zorgverzekering. Hierbij houdt hij rekening met de, voor de deelnemer relevante, zorgaanbieders en geneesmiddelen en kijkt hij naar de benodigde dekking. De applicatie kent de dekkingen van alle reguliere zorgpolissen op de Nederlandse markt, inclusief de collectieve zorgverzekering voor minima.

Als het gunstiger is over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of polis, dan zorgt de consulent dat dit in de laatste weken van het jaar wordt geregeld.

Inkomstenbelasting

Uw consulent checkt of de deelnemer gebruik maakt van relevante Rijkstoeslagen, voor bijvoorbeeld zorg, huur of kinderopvang. De ontbrekende toeslagen worden direct aangevraagd. Voor deelnemers die geen aangifte inkomstenbelasting doen, kan de consulent via een vragenstructuur onderzoeken of aangifte kan leiden tot een mogelijke teruggave. Als het nodig is, regelt de consulent een warme overdracht naar een lokale partner voor ondersteuning bij de aangifte IB.

Gemeentelijke minimaregelingen

In de applicatie zijn de gemeentelijke regelingen opgenomen van alle gemeenten waar De VoorzieningenWijzer wordt ingezet. Aan de hand van gezinssamenstelling, inkomen en vermogen wordt beoordeeld of deelnemers in aanmerking komen voor een of meerdere gemeentelijke regelingen. Zo nodig regelt de consulent een warme overdracht naar een lokale partner voor het aanvragen van de betreffende regelingen of fondsen.

Energie

Op basis van het huidig verbruik, de huidige kosten, de voorkeuren van de deelnemer en het actuele marktaanbod wordt bepaald of er een beter passend aanbod van energieleverancier is. Dit aanbod kan direct in de applicatie worden aangevraagd bij de betreffende energieleverancier.

Adviesrapport

Na het persoonlijke gesprek en het doorlopen van de vragen volgt er een adviesrapport. Hierin staan de situatie van de deelnemer, de mogelijke besparingen en de uitgevoerde en nog benodigde acties kort en bondig beschreven. Het adviesrapport is direct online beschikbaar via een beveiligde toegang voor deelnemer en consulent. Alle persoonlijke dossiers worden conform de geldende wet- en regelgeving bewaard.

Meer weten?
Bestel ons gratis informatiepakket.
Informatiepakket bestellen