De VoorzieningenWijzer gaat opschalen met hulp van SchuldenlabNL

-Persbericht-

Op 2 juni is De VoorzieningenWijzer officieel door SchuldenlabNL opgenomen als een lokaal beproefd en effectief instrument om te zorgen dat mensen daadwerkelijk een beroep doen op voorzieningen waar ze recht op hebben.

De VoorzieningenWijzer gaat opschalen met hulp van SchuldenlabNL

Daarmee levert de interventie een bijdrage aan de missie om Nederland schuldenzorgvrij te maken. De VoorzieningenWijzer is een praktische aanpak die bestaat uit een persoonlijk adviesgesprek en een op maat gemaakte applicatie voor gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties met daarin alle landelijke en lokale voorzieningen voor minima. Op basis van een persoonlijk gesprek laat een opgeleide consulent zien waar iemand recht op heeft. De onbenutte voorzieningen en besparingen op energie en zorgverzekering worden direct aangevraagd. Daarmee vergroten mensen hun koopkracht met gemiddeld € 500 netto per jaar. Inmiddels wordt De VoorzieningenWijzer op zo’n vijftig plekken in Nederland ingezet. Door de opschaling samen met publieke en private partners op te pakken ontstaan er ook vernieuwende vormen van samenwerking, zoals met de Nederlandse Schuldhulproute.

"Door de Coronacrisis realiseren nog meer gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties de noodzaak van een persoonlijke en effectieve ondersteuning van mensen met een laag inkomen en (dreigende) schulden", vertelt Martijn Boer, medeoprichter van De VoorzieningenWijzer. "Gemeenten willen met hun armoedebestrijding voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening komen en woningcorporaties zijn gebaat bij minder huurachterstanden en huisuitzettingen."

Het vangnet voor mensen met een laag inkomen en geldproblemen is groot en divers. De praktijk is echter dat minima nog te weinig gebruik maken van de voorzieningen die er speciaal voor hen zijn, zoals gemeentelijke steunregelingen, toeslagen, belastingteruggave of een passender zorgverzekering of energieleverancier.

Naar een duurzame aanpak

De VoorzieningenWijzer is de vijfde schuldhulpmethode die vanuit SchuldenlabNL verder opgeschaald wordt zodat meer mensen sneller van deze methode gebruik kunnen maken.

Manuel van der Hoek van SchuldenlabNL vertelt: "De VoorzieningenWijzer is een duurzame aanpak. Het kijkt niet alleen naar bezuinigingen voor vandaag, maar juist naar de slimste keuzes op lange termijn. De resultaten zijn veelbelovend en de methode heeft draagvlak bij publieke en private partijen.”

Over De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer is een praktisch instrument voor gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties bij hun armoedebeleid. Op basis van een persoonlijk adviesgesprek en met de hulp van een applicatie op maat, weten mensen hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de bestaande regelingen, fondsen en vergoedingen voor minima. De consulent zet direct alle aanvragen in gang of zorgt voor een warme overdracht binnen het lokale netwerk. Dit voorkomt onnodige armoede en schulden en zorgt voor meer rust en ruimte. De VoorzieningenWijzer levert analyse, advies en actie op vijf thema's: regelingen en fondsen van een gemeente, toeslagen Rijksoverheid, aangifte inkomstenbelasting, energieleverancier en zorgverzekering.

De VoorzieningenWijzer is in 2016 ontwikkeld door Zorgweb.

Over SchuldenlabNL

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting waarin publieke partners (waaronder gemeenten en uitvoeringsorganisaties) en private partners (zoals banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties) de handen ineenslaan. Elk van deze partners is om verschillende redenen gebaat bij minder mensen met schulden en zorgen daarover. SchuldenlabNL is opgericht om projecten die beproefd en effectief zijn, verder te brengen en duurzaam te maken.

www.schuldenlab.nl