Tarieven

Wilt u aan de slag met De VoorzieningenWijzer? Dan leiden we graag uw medewerkers op tot gecertificeerd consulent en kunt u een gebruikerslicentie voor onze applicatie afsluiten.

Gebruikslicentie en inrichten applicatie op maat

We richten De VoorzieningenWijzer voor iedere gemeente, woningcorporatie of welzijnsorganisatie op maat in, want alleen dan is de uitkomst relevant, correct en actueel. Bij de prijsstelling voor de gebruikslicenties van de applicatie houden we rekening met het aantal inwoners.


Opleiden van eigen gecertificeerde consulenten

De VoorzieningenWijzer werkt op zijn best als het een onderdeel is van uw eigen pakket aan steunmaatregelen. Professionals binnen in uw eigen organisatie of netwerk kunnen dan de vervolgacties snel, efficiënt en adequaat oppakken en de acties koppelen aan andere maatregelen die u treft. Daarom pleiten wij voor het opleiden van consulenten uit uw eigen organisatie of lokale praktijk. Alleen gecertificeerde consulenten kunnen aan de slag met de applicatie. De tweedaagse basisopleiding kost €XXXX,- per persoon. Daarnaast is het mogelijk om specifieke modules af te nemen, afgestemd op de kennis en ervaring van uw medewerkers. De jaarlijkse hercertificering kost €600,- per consulent.

Bestel het gratis informatiepakket

Gratis informatiepakket