De cijfers

Hoe groot is het probleem waaraan De VoorzieningenWijzer werkt? Waar is de winst te behalen? En: wat leverde dat de afgelopen jaren op?

Stand van zaken in Nederland

Circa 600.000 huishoudens hebben een laaginkomen en groot risico op langdurige armoede.

(CBS, 2019).
32% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden.

(Rapport Financiële Problemen 2018, Nibud, 2018).
2,5 miljoen huishoudens hebben onvoldoende geld achter de hand (Rapport Geld achter de hand makkelijker maken.

(Nibud, 2017).
25% huurders loopt betaalbaarheidsrisico’s.

(Drents Woonlastenonderzoek 2018, Companen).
2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

(Stichting Lezen en Schrijven, 2020).

Stand van zaken op de vijf thema's

Toeslagen
8%
weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.
Zorgverzekering
46%
heeft geen passende zorgverzekering.
Inkomstenbelasting
16%
doet geen aangifte Inkomstenbelasting, voor 16% levert dit wel voordeel op.
Gemeentelijke
minimaregelingen
83%
maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
Energie
27%
is beter af met een ander energiecontract.

Wat levert het de deelnemer op?

Regeling
Gemiddelde per deelnemer
Aangifte Inkomsten belasting
PM
Toeslagen
€ 103,-
Gemeentelijk Minimabeleid
€ 167,-
Zorgverzekering
€ 176,-
Energie
€ 82,-
Totaal gemiddeld te behalen voordeel alle deelnemers
€ 528,-

Wat levert het opdrachtgevers op?

De winst voor opdrachtgevers ligt op meerdere vlakken.

Voor gemeenten

  • Op korte termijn: betere benutting van de regelingen
  • Op langere termijn: minder schuldhulpverlening

“We weten als gemeenten dat er veel onderbenutting is. Met De VoorzieningenWijzer zien we waar we extra op in moeten zetten.”

Gemeente Weert

Voor woningcorporaties

  • Op korte termijn: minder betaalbaarheidsrisico’s
  • Op middellange termijn: vergroten leefbaarheid in het complex en in de buurt
  • Op langere termijn: minder huisuitzettingen
"Onze uitzettingen zijn afgenomen en de huurachterstanden zijn gelijk gebleven terwijl we meer kwetsbare mensen opvangen."

Woonconcept, woningcorporatie

Voor welzijnsorganisaties

  • Op korte termijn: een gemakkelijke manier om in gesprek te komen en vertrouwen te verdienen
  • Op korte termijn: breed zicht op totaal aan problematiek
  • Op langere termijn: voorkomen van multi-problematiek
"De VoorzieningenWijzer helpt ons van de voordeur naar de keukentafel: wij zetten het in bij vroegsignalering."

Sociaal Werk Oldambt