De cijfers

Hoe groot is het probleem waaraan De VoorzieningenWijzer werkt? Waar is, redelijk eenvoudig, de winst te behalen? En: wat leverde dat de afgelopen jaren op?

Stand van zaken in Nederland

 • Circa 600.000 huishoudens hebben een laaginkomen en groot risico op langdurige armoede (CBS, 2019).
 • 32% nl huishoudens heeft betalingsachterstanden (Rapport Financiële Problemen 2018, Nibud, 2018).
 • 2,5 miljoen huishoudens hebben onvoldoende geld achter de hand (Rapport Geld achter de hand makkelijker maken, Nibud, 2017).
 • 25% huurders loopt betaalbaarheidsrisico’s (Drents Woonlastenonderzoek 2018, Companen).
 • 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden (Stichting Lezen en Schrijven, 2020).

Stand van zaken op de vijf thema's

Toeslagen
7%
weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen.
Zorgverzekering
74%
heeft geen passende zorgverzekering.
Inkomstenbelasting
21%
doet geen aangifte Inkomstenbelasting, voor 16% levert dit wel voordeel op.
Gemeentelijke
minimaregelingen
97%
maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen.
Energie
31%
is beter af met een ander energiecontract.

Wat levert het de deelnemer op?

Regeling
Gemiddelde per deelnemer
Aangifte Inkomsten belasting
PM
Toeslagen
€ 103,-
Gemeentelijk Minimabeleid
€ 167,-
Zorgverzekering
€ 176,-
Energie
€ 82,-
Totaal gemiddeld te behalen voordeel alle deelnemers
€ 528,-

Wat levert het opdrachtgevers op?

De winst voor opdrachtgevers ligt op meerdere vlakken.

Voor gemeenten

 • Op korte termijn: betere benutting van de regelingen
 • Op langere temijn: minder schuldhulpverlening

“We weten als gemeenten dat er veel onderbenutting is. Met De VoorzieningenWijzer zien we waar we extra op in moeten zetten.”

Gemeente Weert

Voor woningcorporaties

 • Op korte termijn: minder betaalbaarheidsrisico’s
 • Op middellange termijn: vergroten leefbaarheid in het complex en in de buurt
 • Op langere termijn: minder huisuitzettingen
"Onze uitzettingen zijn afgenomen en de huurachterstanden zijn gelijk gebleven terwijl we meer kwetsbare mensen opvangen."

Woonconcept, woningcorporatie

Voor welzijnsorganisaties

 • Op korte termijn: een gemakkelijke manier om in gesprek te komen en vertrouwen te verdienen
 • Op korte termijn: breed zicht op totaal aan problematiek
 • Op langere termijn: voorkomen van multi-problematiek
"De VoorzieningenWijzer helpt ons van de voordeur naar de keukentafel: wij zetten het in bij vroegsignalering."

Sociaal Werk Oldambt