De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden door mensen gebruik te laten maken van beschikbare voorzieningen.

 • Persoonlijk contact
 • Voordelen direct inzichtelijk
 • Praktische hulp
Consulent ingesprek met klant aan eettafel

Koopkracht vergroten

In Nederland moeten circa 600.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Zij kunnen hun koopkracht aanzienlijk verbeteren door bewuste keuzes te maken en beschikbare voorzieningen beter te benutten. De VoorzieningenWijzer helpt hierbij.

 • 79% heeft geen passende zorgverzekering

  > Hier maken we werk van

  Een consulent van De VoorzieningenWijzer kijkt samen met de deelnemer naar de dekkingswensen. Op basis daarvan adviseert de consulent de best passende zorgverzekering. De consulent helpt (indien mogelijk) direct met het overstappen of zorgt dat aan het einde van het jaar weer contact is voor hulp bij de overstap.

  x sluiten > lees meer
 • 88% maakt geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen

  > Hier maken we werk van

  Een consulent van de VoorzieningenWijzer laat zien van welke minimaregelingen een deelnemer gebruik kan maken. De consulent zorgt voor een warme overdracht naar een maatschappelijke partner voor hulp bij het aanvragen van deze regelingen.

  x sluiten > lees meer
 • 7% weet niet dat ze in aanmerking komt voor toeslagen

  Een consulent van de VoorzieningenWijzer beoordeelt of deelnemers in aanmerking komen voor relevante toeslagen. De consulent vraagt ontbrekende toeslagen direct aan.

  > lees meer
 • 5% weet niet dat ze in aanmerking komt voor belasting teruggave

  Een consulent van De VoorzieningenWijzer bekijkt of het verstandig is om belastingaangifte te doen. Wanneer dit nuttig blijkt wordt er ondersteuning georganiseerd voor hulp bij de aangifte.

  > lees meer
 • 27% komt in aanmerking voor een goedkopere energierekening.

  Een consulent van De VoorzieningenWijzer kijkt samen met de deelnemer naar de best passende energieleverancier. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de goedkoopste oplossing, maar wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van het huishouden. De consulent helpt (indien gewenst) direct bij de overstap naar een nieuwe leverancier.

  > lees meer

Behaalde resultaten

De VoorzieningenWijzer levert een bijdrage aan het bestrijden van armoede en voorkomen van schuldenproblematiek. Door verstandige keuzes ten aanzien van beschikbare voorzieningen verkleinen we risico’s en zorgen we dat mensen hun basis op orde krijgen. Daarbij is het te behalen voordeel gemiddeld zo’n €500 per huishouden, per jaar.

Lees meer
Resultaten De VoorzieningenWijzer Resultaat De VoorzieningenWijzer op een iPad Zorg Energie Gemeentelijke regelingen Toeslagen Totaal te behalen voordeel € 144.868 € 246.082 € 187.040 € 364.220

Hoe werkt de voorzieningenwijzer?

STAP 1 / 4

Een ervaren consulent komt op afspraak bij de mensen thuis

Zie volgende stap
STAP 2 / 4

De consulent doorloopt samen met de deelnemer alle relevante vragen uit De VoorzieningenWijzer

Zie volgende stap
STAP 3 / 4

De consulent bespreekt het overzicht van de best passende oplossingen en besparingen met de deelnemer

Zie volgende stap
STAP 4 / 4

De consulent regelt meteen de gewenste aanvraag of zorgt voor een warme overdracht

Lees meer

Inzet De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer heeft de afgelopen 3 jaar al in circa 30 regio’s duizenden adviesgesprekken gevoerd. Geinteresseerd? We gaan graag in gesprek om een pilot uit te voeren of u te helpen onze aanpak lokaal in te bedden in de bestaande samenwerking.

Afspraak maken

Tevreden Klanten

 • Portret van Bert Moormann

  Bert Moormann, directeur Domesta

  De VoorzieningenWijzer helpt ons ook het inkomen te verhogen waardoor de woonquote (inkomen gedeeld door de woonlasten) verder daalt en de betaalbaarheid verbetert.

  “De betaalbaarheid van de sociale huur staat onder druk. In het werkgebied Coevorden, Emmen en Hoogeveen waar Domesta actief is geeft één op de vier huurders aan niet rond te kunnen komen. De huur wordt wel betaald maar mensen bezuinigen op zaken als kleding, eten, sport, culturele activiteiten en zelfs op zorg. Dit accepteren we bij Domesta niet.

  Onze strategie is erop gericht om mensen meer ruimte in de portemonnee te bieden. Naast voldoende beschikbaarheid van betaalbare huizen, een sober huurverhogingsbeleid, investeringen in het energiezuiniger maken van de huizen en gratis zonnepanelen zetten we in op individueel maatwerk.

  Er is namelijk heel veel beschikbaar voor mensen met lage inkomens maar de bereikbaarheid is erg ingewikkeld gemaakt. Ook durven mensen vaak niet het risico te nemen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of energieleverancier omdat ze bang zijn verrast te worden voor onvoorziene uitgaven.

  Bij Domesta vonden we dat het makkelijker moest worden voor huurders om toeslagen aan te vragen, de juiste zorgverzekering te kiezen, de voordeligste energieleverancier te kiezen en om toegang te krijgen tot gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning. We hebben deze verantwoordelijk naar ons toegehaald en zijn tegelijkertijd met gemeenten in gesprek gegaan om het te beleggen in het sociaal domein.

  We hebben inmiddels ruim 1.400 huurders geholpen aan gemiddeld €50 extra bestedingsruimte per maand. Dit is veel geld als je rond moet komen van slechts enkele tientjes per maand. Dit voordeel kan eraan bijdragen dat kinderen wel kunnen sporten, dat er wel geld is voor een nieuwe winterjas en minstens even belangrijk; dat mensen niet verrast worden met bepaalde onvoorziene zorgkosten of voor een dichte deur komen te staan omdat ze niet verzekerd zijn voor een zorgaanbieder in de nabijheid. We hebben lang gedacht dat we de betaalbaarheid uitsluitend konden verbeteren door de woonlasten (huur en energie) te verlagen.”

 • Portret van Marcel van Halteren

  Marcel van Halteren, Manager Klant en Strategie Actium

  Met de VoorzieningenWijzer kunnen we écht iets betekenen voor inwoners van Assen.

  “Mensen een steuntje in de rug geven, daar doen we het voor. Het belangrijkste hierbij is, dat het geen cadeautje is: iedere besparing is één waar men recht op heeft! Het voorkomen van schulden en wegnemen van geldproblemen draagt in hoge mate bij aan leefbare wijken, waarin mensen in hun eigen kracht staan.”