Wat is er aan de hand?

Stijging armoede

1.500.000 Nederlanders moeten rondkomen van minder dan €1020,- netto per maand.

Bron

Grote complexiteit inkomensregelingen

27

Aantal verschillende inkomensregelingen waarop een huishouden in 2014 aanspraak kon maken

Bron

Overheid heeft te hoge verwachtingen van financiële zelfredzaamheid

Bron

Impact van financiële krapte op de zelfredzaamheid van mensen wordt onderschat

Bron

Wat betekent dit voor:

Woningcorporaties

Een aanzienlijk deel van de huurders kampt met betaalbaarheidsrisico’s

Gemeenten

Toenemende druk op lokale schuldhulpverlening

 • Genormeerde uitgaven voor levensonderhoud en
  overige uitgaven zijn hoger dan de inkomsten
 • Inkomensafhankelijke toeslagen worden niet of
  onvoldoende benut
 • De financiële voordelen van de marktwerking in zowel energie- als
  zorgverzekeringsmarkt worden niet of onvoldoende benut
 • Gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen
  worden niet of onvoldoende benut

Gevolg voor woningcorporaties: Hoge kosten, door huur-
achterstanden en huisuitzettingen

Gevolg voor gemeenten: Afname van sociale, culturele en maatschappelijke participatie

onze oplossing

De Voorzieningen- Wijzer

.

De VoorzieningenWijzer helpt mensen bewust keuzes te maken en 
gebruik te maken van beschikbare voorzieningen. Dit doen we door persoonlijke, professionele ondersteuning op basis van onze unieke applicatie

Persoonlijk advies en ondersteuning

Geavanceerde vergelijkings software

Onze aanpak

We maken een telefonische afspraak met de potentiële deelnemer

De consulent komt bij de mensen thuis ...

… inventariseert de huidige financiële en gezondheidssituatie ...

… en verwerkt deze gegevens ter plekke in de applicatie.

Dit geeft een overzicht van de best passende oplossingen:

 • Minimaregelingen
 • Toeslagen
 • Zorgverzekering
 • Energieleverancier
 • Aangifte Inkomstenbelasting

We zorgen ervoor dat de gewenste aanvraag of overstap wordt geregeld

 • Energieleverancier
 • Rijksoverheid
 • Zorgverzekeraar
 • Gemeente
 • Belastingdienst

Resultaten pilot Drenthe

financiële baten

Totaal voordeel, per deelnemer

Taartgrafiek voordelen per deelnemer Grafiek van de voordelen per deelnemer, 22% tussen €0 en €250; 64% tussen €251 en €1000; 14% tussen €1001 en €2000 14% 64% 22%
 • €0 - €250
 • €251 - €1000
 • €1001 - €2000

Is overstappen gunstig?

 • 86% Zorgverzekering
 • 70% Energieleverancier
 • Overstap niet nodig
 • Overstap voordelig
 • Gunstig, maar later ivm lopend contract

Te realiseren voordelen

Totaal € 609

Gemiddeld bedrag per huishouden, per jaar

 • € 143
 • € 200
 • € 266
 • 0
 • € 250
 • € 500
 • €750
 • €1000
 • Gemeentelijk minimabeleid
 • Zorgverzekering
 • Energie

maatschappelijke baten

Substantiële bijdrage aan het bestrijden van armoede en schuldenproblematiek

Preventie en risicoreductie door bewuste keuzes