De aanpak

Tijdens een persoonlijk adviesgesprek brengt de gecertificeerde consulent in kaart waar iemand recht op heeft en vraagt het aan. Hij gebruikt hiervoor een slimme applicatie die alle (gemeentelijke) regelingen en toeslagen kent.

De kracht van De VoorzieningenWijzer is de combinatie van een persoonlijk gesprek én een op maat ingerichte applicatie. Wij integreren de applicatie in uw lokale structuur met alle relevante landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen. Vaak doen we dit in samenwerking met professionals van gemeente, woningcorporatie(s) en welzijnsorganisaties.

Uw consulenten voeren de adviesgesprekken met de deelnemers en stellen via de applicatie een adviesrapport op met een helder inzicht in de steunregelingen. De consulenten regelen direct en ter plekke de aanvragen, het overstappen naar een passende zorgverzekeraar en goedkopere energieleverancier of zorgen voor een warme overdracht naar een andere hulp- of dienstverlener.

“Tijdens de pilot onder 96 inwoners bleek dat 4 huishoudens zelfs recht hadden op €2.000,- per jaar die ze nu lieten liggen.”

Gemeente Weert

Warme overdracht

Is voor het aanvragen van gemeentelijke regelingen of voor een aangifte IB actie en/of hulp nodig van een maatschappelijk partner, dan zorgt de consulent (na toestemming van de deelnemer) voor de warme overdracht aan de maatschappelijk partner, zoals bijvoorbeeld een formulierenbrigade, de thuisadministratie of een welzijnsorganisatie.

Voor wie?

De VoorzieningenWijzer wordt sinds 2016 succesvol ingezet door circa 50 gemeentes, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Samen hebben ze al meer dan 11.000 huishoudens geholpen aan een gemiddelde besparing van €500,- netto per jaar.

“Onze uitzettingen zijn afgenomen en de huurachterstanden zijn gelijk gebleven terwijl we meer kwetsbare mensen opvangen.”

Woonconcept, woningcorporatie

Wat levert het op?

Resultaat voor de deelnemer:

  • Gemiddeld 500 euro meer te besteden per jaar.
  • Financiële basis op orde en dus minder risico op schulden.
  • Ruimte en rust in het hoofd om mee te blijven doen.


Resultaat voor de gemeente, woningcorporatie en welzijnsorganisatie:

  • Betere benutting van bestaande (gemeentelijke) regelingen.
  • Minder mensen in de schuldhulpverlening.
  • Minder huurachterstanden of zelfs huisuitzettingen.
  • Inwoners die weer actief bijdragen aan de leefbaarheid in de buurt.
  • Een bredere blik achter de voordeur.
“De VoorzieningenWijzer helpt ons van de voordeur naar de keukentafel: wij zetten het in bij vroegsignalering.”

Sociaal Werk, Oldambt

“De VoorzieningenWijzer gaat voor de beste oplossing voor een specifiek huishouden. Soms worden de toeslagen letterlijk stopgezet, omdat iemand daar geen recht meer op heeft. Dat is op het dashboard niet dat mooie cijfer, maar het voorkomt dat een gezin zich in de schulden werkt.”

Welzijn Hoogeveen, welzijnswerk

De vijf thema's

De applicatie van De VoorzieningenWijzer is een online adviesstructuur voor getrainde consulenten. Uw consulent maakt tijdens het adviesgesprek met een deelnemer gebruik van applicatie en stelt op basis van de individuele situatie en regelingen een adviesrapport op. De VoorzieningenWijzer levert analyse, advies en bespaaractie op vijf thema’s:

Toeslagen

Uw consulent checkt of de deelnemer gebruik maakt van relevante Rijkstoeslagen, voor bijvoorbeeld zorg, huur of kinderopvang. De ontbrekende toeslagen worden direct aangevraagd.

Zorgverzekering

De consulent geeft advies over de best passende zorgverzekering. Hierbij houdt hij rekening met de, voor de deelnemer relevante, zorgaanbieders en geneesmiddelen en kijkt hij naar de benodigde dekking. De applicatie kent de dekkingen van alle reguliere zorgpolissen op de Nederlandse markt, inclusief de collectieve zorgverzekering voor minima.

Als het gunstiger is over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of polis, dan zorgt de consulent dat dit in de laatste weken van het jaar wordt geregeld.

Inkomstenbelasting

Uw consulent checkt of de deelnemer gebruik maakt van relevante Rijkstoeslagen, voor bijvoorbeeld zorg, huur of kinderopvang. De ontbrekende toeslagen worden direct aangevraagd. Voor deelnemers die geen aangifte inkomstenbelasting doen, kan de consulent via een vragenstructuur onderzoeken of aangifte kan leiden tot een mogelijke teruggave. Als het nodig is, regelt de consulent een warme overdracht naar een lokale partner voor ondersteuning bij de aangifte IB.

Gemeentelijke minimaregelingen

In de applicatie zijn de gemeentelijke regelingen opgenomen van alle gemeenten waar De VoorzieningenWijzer wordt ingezet. Aan de hand van gezinssamenstelling, inkomen en vermogen wordt beoordeeld of deelnemers in aanmerking komen voor een of meerdere gemeentelijke regelingen.

Zo nodig regelt de consulent een warme overdracht naar een lokale partner voor het aanvragen van de betreffende regelingen of fondsen.

Energie

Op basis van het huidig verbruik, de huidige kosten, de voorkeuren van de deelnemer en het actuele marktaanbod wordt bepaald of er een beter passend aanbod van energieleverancier is. Dit aanbod kan direct in de applicatie worden aangevraagd bij de betreffende energieleverancier.

Bestel het gratis informatiepakket

Gratis informatiepakket