Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft in het kort het beleid van Zorgweb B.V. (KvK 4061987) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Inleiding

Deze verklaring beschrijft in het kort het beleid van Zorgweb B.V. (KvK 4061987) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

Zorgweb biedt verschillende diensten aan, zoals De VoorzieningenWijzer en het vergelijken en aanvragen van zorgverzekeringen. Daarbij verwerkt Zorgweb ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Zorgweb werkt voor de levering van deze diensten in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals zorgverzekeraars en energieleveranciers.

Zorgweb gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zorgweb houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van persoonsgegevens door Zorgweb is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met Zorgweb

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Zorgweb wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

  • Telefonisch: 038 – 4554062 (maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)
  • Mail: info@zorgweb.nl
  • Post: Dokter van Lookeren Campagneweg 3, 8025 BX Zwolle

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren of worden deze samen met u ingevoerd. Wij vragen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door u gekozen dienstverlening.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de met u overeengekomen dienstverlening.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Zorgweb stuurt de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de door u aangevraagde diensten, bijvoorbeeld voor het afsluiten van uw zorgverzekering of een energieleveringsovereenkomst.

Indien Zorgweb uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Zorgweb ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.

Zorgweb zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als rechthebbende overheidsinstanties dit verzoeken. Zorgweb is dan wettelijk verplicht dergelijke persoonsgegevens af te geven.

Beveiliging en bewaring

Zorgweb neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zorgweb zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Zorgweb bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Zorgweb uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Zorgweb uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Wijzigingen

Zorgweb kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Zorgweb een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Klachten

Zorgweb hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Zorgweb, Dokter van Lookeren Campagneweg 3, 8025 BX Zwolle (KvK 4061987).

Benieuwd hoe het werkt?
Doe mee met de gratis demonstratie