<< Terug naar nieuwsoverzicht

Nauwe samenwerking leidt tot succesvolle aanpak in Hoogeveen

Evelieke zet zich samen met haar collega Ben in als consulent voor De VoorzieningenWijzer in gemeente Hoogeveen. In de afgelopen jaren zijn er al veel inwoners geholpen met hun financiën. Hoewel woningcorporaties zorgen voor het gros van de aanmeldingen, ziet Evelieke ook een toename van mensen die hen via andere organisaties vinden. Reden daarvan is de nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties op de sociale kaart. Deze week gingen we op de (digitale) koffie bij Evelieke om te vragen naar deze aanpak.
Nauwe samenwerking leidt tot succesvolle aanpak in Hoogeveen

De gemiddelde hulpvrager van De VoorzieningenWijzer omschrijft Evelieke niet alleen als iemand met een lager inkomen, maar soms ook als iemand die het hoofd vol heeft met financiële zorgen. “En als het hoofd vol is, dan is er vaak geen ruimte in het hoofd om na te denken of er hulp is of waar ze moeten beginnen met zoeken. Alleen al het bedenken van de juiste zoekwoorden op internet is ingewikkeld”, legt Evelieke uit. “Het is mooi om mensen te motiveren. We kijken daarbij vooral naar wat wél mogelijk is en welke hulp beschikbaar is”, vult ze aan.

“Woningcorporaties signaleren veel nieuwe huurders die geen ruim inkomen hebben. Dan leggen we uit dat er misschien hulp is. Een gesprek met ons kost niets maar levert vaak iets op. Dat maakt het makkelijk voor mensen om mee te doen. ”

Meer dan de helft van de aanmeldingen in de gemeente komt vanuit de woningcorporaties. Zij pakken een actieve rol in het benaderen van (nieuwe) huurders. “Ze signaleren veel nieuwe huurders die geen ruim inkomen hebben. Dan leggen we uit dat er misschien hulp is. Een gesprek met ons kost niets maar levert vaak iets op. Dat maakt het makkelijk voor mensen om mee te doen.”

“Door te verbinden met andere organisaties op de sociale kaart, zijn we makkelijker vindbaar.”

Ook komen er aanmeldingen vanuit het Maatschappelijke werk SWW, waar Evelieke in dienst is. “De uitvoering van De VoorzieningenWijzer is ondergebracht bij het maatschappelijk werk en dat is een pluspunt. Lijnen met collega’s zijn kort. En als professional schuif je vaker aan via officiële kanalen.” Zo noemt ze het overleg met ‘SomSom’, dat regelmatig plaatsvindt. “Hier schuiven veel organisaties aan vanuit de gemeente. Denk aan SchuldHulpMaatje, Schuldhulpverlening, de Voedselbank, Stichting Leergeld, Loket Geldzaken, etc. Daar kijken we samen waar we De VoorzieningenWijzer nog meer zinvol in kunnen zetten.”

Daarnaast zoekt ze de verbinding door live aanwezig te zijn. “Ik ga naar open avonden van het Autisme café waar ik mezelf voorstel. Ook zit ik in vergaderingen over vroegsignalering of over de nieuwe inburgeringswet. Als je meerdere keren aan tafel zit en mee kunt praten, ben je makkelijker vindbaar. Daardoor hebben we een fijne ingang. Niet alleen bij organisaties, maar ook bij deelnemers.”

“Op een aantal leefgebieden kan de wereld voor iemand weer een stuk beter zijn.”

Onlangs was Evelieke op bezoek bij een mevrouw die € 1000,- toeslag terugkreeg na aangifte van de inkomstenbelasting over 5 jaar. “Ze kon na jaren een nieuw bed kopen en wordt nu weer uitgerust wakker. Dit is zo essentieel voor het goed functioneren van mensen: daar kunnen wij gewoon bij helpen!”

“Ze kreeg geen huishoudelijke hulp, maar ik zag haar wel naar de keuken strompelen voor een kopje koffie. Daardoor heb ik haar in contact gebracht met het Wmo-loket.”

Het succes in Hoogeveen zit volgens Evelieke ook in de bredere blik achter de voordeur. “Ik was bij een mevrouw die geen Wmo ontving, voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Toch zag ik haar wel naar de keuken strompelen om een kopje koffie te halen. Doordat ik dit zag, wist ik dat ze waarschijnlijk in aanmerking komt voor hulp. Ik bracht haar dus in contact met iemand van het Wmo-loket. Dit is het grote voordeel van achter de voordeur komen én in het netwerk zitten: je brengt mensen iets extra’s.”

Ervaring deelnemer Henk

We spraken ook met deelnemer Henk. Als nieuwe huurder van Domesta kreeg hij de optie om in gesprek te gaan met De VoorzieningenWijzer. Dat leverde hem een mooie besparing op.