<< Terug naar nieuwsoverzicht

"De VoorzieningenWijzer raakt alle onderwerpen"

Kees Wassink werkt sinds twee jaar als consulent van De VoorzieningenWijzer in gemeente Ermelo. Via zijn vrijwilligerswerk bij Schuldhulpmaatje hoorde hij voor het eerst over De VoorzieningenWijzer. Hij dacht: “Als dit gaat starten binnen de gemeente Ermelo, ben ik de eerste die zich aanmeldt als consulent”. En zo geschiedde. We spraken Kees over zijn drijfveer, ervaringen als consulent en het belang van De VoorzieningenWijzer voor gemeenten én burgers.
"De VoorzieningenWijzer raakt alle onderwerpen"

“Ik wilde me aanmelden als consulent, omdat het aanvragenvan regelingen voor veel mensen een lastige kluif is. En dan ben ik er nogaardig bekend mee. Als mensen er minder bekend mee zijn, zien ze door de bomenhet bos niet meer”, vertelt Kees. Hij is erg enthousiast over de volledigheidvan de aanpak van De VoorzieningenWijzer. “In principe doe je een helefinanciële check voor een huishouden. Je raakt er alle onderwerpen mee”.

Als het nodig is, plant Kees een vervolgafspraak metdeelnemers. “Ik spreek weleens af om later in het jaar terug te komen om tekijken naar een nieuwe zorgverzekering. Omdat we dan alle (inkomens)gegevens alhebben verzameld, scheelt dat tijdens zo’n vervolgafspraak een hoop tijd. En jebent al een vertrouwd gezicht.”

Preventieve aanpak van woningcorporaties

De meeste aanmeldingen in Ermelo komen binnen via sleutelorganisaties. “Welzijn Ermelo bijvoorbeeld, wiens vrijwilligers bij veelmensen achter de voordeur komen en op een laagdrempelige De VoorzieningenWijzer aanhaakt”, vertelt Kees. Maar ook UWOON, de woningbouwvereniging in Ermelo, biedt een adviesgesprek aan met De VoorzieningenWijzer als mensen voor het eerst een woning huren. “Zo zet je als woningcorporatie echt in op het voorkomen van problemen”.

En dat is nodig, want nog altijd laten veel mensenregelingen liggen. “Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er een tegemoetkoming met chronisch zieken bestaan. ‘Chronisch ziek’ klinkt zwaar, maar je komt al in aanmerking voor een tegemoetkoming als je drie jaar lang je eigen risico hebt gebruikt. Dat verrast veel mensen”. Ook heeft een gesprek voordelen voor de toekomst. “Sommige regelingen vraag je eenmalig aan voor eenjaar, waarna je het jaar daarop een herinnering krijgt om opnieuw een aanvraag te doen.”

Grotere problemen voorkomen

Behalve dat een gesprek iets oplevert, voorkomt het soms ook problemen. “De meeste mensen weten wel dat er toeslagen zijn en hebben die ook aangevraagd. Maar het op tijd wijzigen van je inkomen, dat wordt niet altijd gedaan. Soms zien we dat mensen te veel toeslagen ontvangen. Dat repareren wedoor het inkomen direct aan te passen. Vaak moeten ze nog wel iets terugbetalen, maar voorkomen we grotere problemen.” Het voordeel voor Kees is bovendien dat hij ervaring heeft als schuldhulpmaatje. “Ik kan, als het nodig is, eenvoudig doorverwijzen naar de schuldhulpverlening. Zo bieden we echt een totaalpakket aan.”

“Door fysieke aanwezigheid zijn we met kleine dingen van grote betekenis”

De fysieke aanwezigheid maakt soms het verschil om echt te kunnen helpen. “Hoewel gemeente Ermelo vooraf aan een afspraak altijd een brief stuurt met documenten die een deelnemer kan verzamelen, blijkt dit toch niet altijd op orde”. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met het hebben van DigiD; de sleutel naar de belastingdienst en uitkeringsinstanties. “Is dit er niet, dan vragen we het samen aan en maken we een vervolgafspraak. Of we downloaden simpelweg de app van DigiD, in plaats van gehannes met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit is prettig aan het persoonlijke contact: door fysieke aanwezigheid kun je met dit soort kleine dingen van grote betekenis zijn.” Het persoonlijke contact met deelnemers blijft Kees altijd verrassen. “Soms moeten we nog weleens zoeken naar een wifi-code in het stof van de kelder. Dat zijn wel de leuke ervaringen van zo’n ontmoeting”, lacht hij.

“Ook voor mensen die nergens voor in aanmerking komen, is het gesprek verhelderend.”

Onlangs hielp Kees iemand die vanwege een scheiding weer bijhaar ouders woonde. “We kwamen in de hele rompslomp van het aanvragen van toeslagen en regelingen terecht. Haar ouders waren ontroerd dat hun dochter op deze manier op weg geholpen werd. Na het gesprek kregen we dan ook een kaartje van de ouders als bedankje.” Ook voor mensen die nergens voor in aanmerking komen, is het gesprek verhelderend. “Ze weten in ieder geval dat ze het maximale hebben. Ook dat geeft een stukje rust.”

Voordelen voor gemeenten en burgers

Ook voor gemeenten zit er een winst in om DeVoorzieningenWijzer in te zetten. “Het kan uitkeringen schelen en het zorgt ervoor dat mensen blijven meedoen in de maatschappij door allerlei regelingen. Je bedient je burgers goed en inwoners hebben er veel baat bij. Het is echt een win-win situatie”. Mocht het nodig zijn, verwijzen ze door naar andere organisaties. “Je bent elkaar goed van dienst. Doordat wij al een heleboel gegevens vastleggen, deelt een deelnemer dat makkelijk met een andere hulporganisatie, zoals Schuldhulpmaatje. Zo kunnen ze heel gericht aan de slag”, vertelt hij.

Meer weten?

Ben je enthousiast geraakt over De VoorzieningenWijzer? Kom met ons in contact via info@devoorzieningenwijzer.nl. Of vraag een informatiepakket aan.