<< Terug naar nieuwsoverzicht

Webinar 'Lokaal bestuur in strijd tegen armoede.' Nationale Ombudsman over groepen die 'Met te weinig genoegen nemen'.

Graag nodigen we je uit om op 17 oktober 'Wereldarmoededag' deel te nemen aan het webinar met de Nationale Ombudsman. Hij onderzocht - en onderzoekt - of de beschikbare hulp de verschillende kwetsbare doelgroepen bereikt. Tijdens het webinar deelt hij zijn laatste inzichten en conclusies die hij daaruit wil trekken.
Webinar 'Lokaal bestuur in strijd tegen armoede.' Nationale Ombudsman over groepen die 'Met te weinig genoegen nemen'.

Vijf voor twaalf

Voor de zomer publiceerde de Nationale Ombudsman zijn eerste twee rapporten over ouderen die 'Met te weinig genoegen nemen' en statushouders met 'weinig armslag'. In september publiceerde hij 'Meedoen zonder beperkingen' over jongeren met een beperking. Binnenkort verschijnt het laatste onderzoek over jongeren tot 21 jaar in de bijstand.

Wat ons betreft laat de Nationale Ombudsman met zijn onderzoeken zien wat wij als professional dagelijks ervaren: de financiële hulp bereikt onvoldoende mensen die (op de grens van) armoede leven. De systemen blijken te ingewikkeld, organisaties verwijzen naar elkaar door en mensen durven de hulp niet aan te vragen. Tijd om te wachten op systeemwijzigingen hebben we niet. Het is vijf voor twaalf: we moeten nu iets doen.

Lokaal maakt het verschil

Na de bijdrage van de Nationale Ombudsman verkennen we met elkaar de speelruimte van het lokale bestuur: waar zitten de kansen voor gemeenten, woningcorporaties en het bedrijfsleven? Linda Voortman (Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Utrecht), Bert Moormann (bestuurder woningcorporatie Domesta), Sadik Harchaoui (Chef de Mission SchuldenlabNL), Martin Suithoff (directeur Nederlandse Schuldhulproute) en Martijn Boer (initiatiefnemer van De VoorzieningenWijzer) schuiven aan, aan de digitale tafel. Praat je mee?

Bekijk het webinar!