Hulp voor huishoudens om energiearmoede te verminderen

Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland heeft te maken met energiearmoede. De energierekening is moeilijk te betalen met de stijgende energieprijzen. Daarnaast brengt de situatie in Rusland en Oekraïne grote onzekerheid met zich mee. Hoe draagt De VoorzieningenWijzer bij aan het verminderen van energiearmoede?
Hulp voor huishoudens om energiearmoede te verminderen

Hoewel het voor velen voelbaar is in de portemonnee, treffen de stijgingen vooral mensen met een laag inkomen. Zij hebben onvoldoende buffers om de prijsstijgingen op te vangen. Als onderdeel van een gesprek met de consulent komt het thema energie aan bod. Daarin biedt De VoorzieningenWijzer momenteel de onderstaande ondersteuning.

Tijdelijk geen energie vergelijken

Door de hoge energieprijzen en de onzekere situatie in Oekraïne is er op dit moment geen adviesaanbod voor energiecontracten. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven onze consulenten informeren en adviseren hoe zij het beste kunnen handelen.

Informeren en hulp bij aanvragen energietoeslag

In samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) nemen we inwoners mee in de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt. We stellen informatie beschikbaar via Geldfit en DatGeldtVoorMij waarin we aangeven welke hulp er geboden wordt. Denk aan concrete hulp zoals de verlaagde energiebelasting en de energietoeslag. Onlangs is er vanuit het rijk een compensatie beschikbaar gesteld om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de energiekosten. Bij veel gemeenten is deze compensatie -in de vorm van een energietoeslag- op korte termijn aan te vragen. We geven per gemeente een overzicht weer van de voorwaarden en informeren inwoners waar zij de toeslag kunnen aanvragen. Dit is voor inwoners te vinden op DatGeldtVoorMij.

€ 500,- per jaar meer te besteden

Een gesprek met De VoorzieningenWijzer levert huishoudens al gauw € 500,- per jaar op. Een cruciaal bedrag voor huishoudens met lage inkomens om -een deel van- de energiestijging op te vangen. Niet eerder was het zo belangrijk dat huishoudens gebruikmaken van de regelingen waar zij recht op hebben en besparen waar dat mogelijk is. Zo krijgen zij een eerlijke kans om niet te maken te krijgen met energiearmoede.

Brief aan inwoners

Om inwoners bekend te maken met De VoorzieningenWijzer en te bewegen tot een gesprek, is er communicatiemateriaal beschikbaar dat vanuit uw organisatie kan worden ingezet.

Er is eerder in diverse gemeenten gebruik gemaakt van brieven of advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen en andere lokale media om mensen te wijzen op een gesprek met De VoorzieningenWijzer. Dit blijkt een goede manier om mensen te bereiken. Neem contact op met uw projectmanager van De VoorzieningenWijzer voor tips en ervaringen in andere gemeenten.