<< Terug naar nieuwsoverzicht

“Mensen weten niet dat hun zorgverzekering jaarlijks wijzigt. Ze houden vast aan het vertrouwde.”

Ellen werkt, samen met drie andere collega’s, met De VoorzieningenWijzer in de gemeente Lelystad voor Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland. Woningcorporatie Centrada pakt daar een grote rol in het vinden en doorverwijzen van mensen naar De VoorzieningenWijzer. De komende maanden helpen ze weer veel mensen bij het vinden van een passende zorgverzekering. Dat is belangrijk, omdat veel mensen niet realiseren dat hun zorgverzekering jaarlijks verandert. We gingen op de (digitale) koffie bij Ellen en vroegen naar haar ervaring.
“Mensen weten niet dat hun zorgverzekering jaarlijks wijzigt. Ze houden vast aan het vertrouwde.”

Gemeente Lelystad werkt sinds twee jaar met De VoorzieningenWijzer. Ellen vertelt: “De VoorzieningenWijzer is een mooi instrument om met inwoners in contact te komen. Het mooie is dat dit vaak in een vroeg stadium gebeurt: er is nog geen sprake van grote problematiek. Daardoor zijn we er op tijd bij.” Het gros van de aanmeldingen komt via woningcorporaties binnen. “Woningcorporatie Centrada stuurde eens een brief naar alle huurders met een oproep om zich aan te melden. Daar zijn ontzettend veel aanmeldingen bij ons uit voortgekomen. De behoefte is er duidelijk.”

“Woningcorporatie Centrada stuurde eens een brief naar alle huurders met een oproep om zich aan te melden. Daar zijn ontzettend veel aanmeldingen uit voortgekomen. De behoefte is er duidelijk.”

Meer schrijnende situaties

Ellen ziet dat er steeds meer mensen zijn die met moeite rondkomen. “Er zijn veel mensen die nét te veel verdienen om in aanmerking te komen voor toeslagen of regelingen. Deze groep heeft het deze tijd erg moeilijk. De energie-, boodschappen- en benzineprijzen stijgen, maar inkomens groeien niet zo hard mee. Dat zijn schrijnende situaties.” Ook merkt ze dat er veel onwetendheid is over regelingen. “Veel mensen weten überhaupt niet dat er regelingen voor hen zijn. Of ze zijn op de hoogte van regelingen, zoals de energietoeslag, maar denken (vaak onterecht) dat ze niet in aanmerking komen.”

“Veel mensen weten überhaupt niet dat er regelingen voor hen zijn of denken (vaak onterecht) dat ze niet in aanmerking komen.”

Vasthouden aan het vertrouwde

Nu de periode nadert om een zorgverzekering te kiezen, worden weer veel afspraken gepland. “Tijdens adviesgesprekken hebben we vaak gezien dat mensen geen passende zorgverzekering hebben. We hebben dan meestal aan het einde van het jaar nogmaals contact om samen een beter passende zorgverzekering af te sluiten.” Velen denken niet na om over te stappen. “Mensen hebben het idee dat ze goed verzekerd zijn, omdat ze al jaren bij dezelfde verzekeraar zitten. Het voelt vertrouwd. Maar ze staan er niet bij stil dat hun verzekering jaarlijks verandert. Ook weten velen niet dat er een gemeentepolis bestaat of dat ze hiervoor in aanmerking komen. Ze houden vast aan het vertrouwde.”

“Mensen hebben het idee dat ze goed verzekerd zijn. Ze houden vast aan het vertrouwde.”

Veel premie betalen, maar geen gebruik maken van zorg

Als voorbeeld sprak ze eens met iemand die al jaren bij dezelfde aanbieder verzekerd was. “Ze betaalde veel premie, terwijl ze nergens gebruik van maakte. Ik zoek dan uit waar de angst ligt en of deze angsten reëel zijn. Als adviseur kun je dan met iemand meedenken en advies geven om de verzekering aan te passen.”

Belang van vroeg ingrijpen

Het belang om op tijd in te grijpen is groot. “Er speelt veel achter de voordeur. Mensen worstelen lang met hun geldzorgen: het duurt gemiddeld vijf jaar voordat iemand met financiële zorgen hulp zoeken. Maar vaak is het dan al te laat. Als er in een eerder stadium al actie wordt ondernomen, kunnen er vaak grotere problemen voorkomen worden.”

Ervaring deelnemer Marlou

We spraken ook met deelnemer Marlou. Door een gesprek met een adviseur van De VoorzieningenWijzer kreeg ze weer grip op haar zorgverzekering. Daarnaast kwam een grote wens van haar dochter in vervulling: op voetbal. Lees haar verhaal.