Over ons

De VoorzieningenWijzer draagt bij aan het bestrijden van armoede en voorkomen van schuldenproblematiek. Ons doel is om kwetsbare mensen te helpen verstandige keuzes te maken. We adviseren ze om optimaal gebruik te maken van bestaande regelingen en voorzieningen. Want wij geloven dat als mensen de basis op orde hebben, armoede en schulden kunnen worden voorkomen.

Consulent met klant op de bank kijkend naar laptop scherm

ONS VERHAAL

Een toevallige ontmoeting tussen Martijn Boer en Egbert Kraal bleek de basis voor de samenwerking tussen de 5 partners van Zorgweb. Er ontstond een klik en de behoefte om samen oplossingen te bedenken voor huishoudens in een kwetsbare positie. Vier jaar na dit eerste gesprek werken we vanuit Zorgweb samen aan de doorontwikkeling van De VoorzieningenWijzer.

Kwetsbare mensen

De eerste ideeën ontstonden in de aanloop naar de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten in 2015. Deze decentralisaties werden gecombineerd met een bezuiniging van ongeveer € 1,5 miljard (65%). Egbert Kraal en Dolf Zuidhof van Zorgweb voorzagen dat die bezuiniging wel eens ten koste zou kunnen gaan van kwetsbare mensen. Martijn Boer, destijds Manager Wonen bij Domesta, zette zich in die periode al in om de betaalbaarheidsrisico’s voor huurders te beperken.

Kennisplatform

De behoefte ontstond om de informatie over diverse voorzieningen samen te brengen in een kennissysteem. Zorgweb had al meer dan 15 jaar ervaring in het verzamelen, ordenen, verrijken en ontsluiten van data en bouwde het kennissysteem van De VoorzieningenWijzer.

Onze aanpak werkt

De eerste pilot werd uitgevoerd onder huurders van Domesta en Woonservice. Onze aanpak bleek te werken; huishoudens konden gemiddeld € 500 tot € 600 per jaar besparen door gebruik te maken van bestaande voorzieningen en slimme keuzes te maken ten aanzien van zorgverzekeringen en energiecontracten. De aanpak werd verder uitgewerkt, zodat meer mensen efficiënt geholpen kunnen worden.

Doordat De VoorzieningenWijzer verder is doorontwikkeld worden de adviesgesprekken nu nog efficiënter en effectiever uitgevoerd.

We blijven ontwikkelen

Op basis van onze ervaringen blijven we het systeem doorontwikkelen. Een mooi bijkomend effect is dat we door alle ervaringen ook zicht krijgen op knelpunten in de landelijke- en lokale regelingen en voorzieningen. Uiteindelijk hopen we die kennis in te zetten om het woud van regelingen en voorzieningen te vereenvoudigen.

Contact

Wilt u meer weten over onze persoonlijke aanpak in combinatie met onze unieke applicatie? Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak of een offerte op maat.

Portret van Martijn Boer

Martijn Boer

Partner